جمعه, 15 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۱:۱۲:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 
  • کد خبر : ۷۹۱۰۹
تحویل كتب تهیه شده جهت بروز رسانی منابع كتابخانه ها
کتب خریداری شده به منظور تامین منابع اطلاعاتی کتابخانه های تابعه دانشگاه در حال تحویل می باشد.

با توجه به عدم برگزاری نمایشگاه کتاب امسال، با رایزنی بامعاونت محترم توسعه و دریافت بودجه برای تامین منابع کتابخانه های دانشگاه، منابع بروز موردنیاز در حال خریداری می باشد. بخشی از این کتب تحویل کتابخانه ها شد و بقیه فرآیند خرید در حال انجام می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0